Hvem er jeg

Daglig børnepasser

Jeg hedder Karina, jeg er 52 år og startede som privat børnepasser første gang d.1 /4 2000-15/9-2015.
Efter 15 år i branchen, trængte jeg til at prøve noget andet og arbejdede i en periode som handicaphjælper og pædagogmedhjælper på et bosted, for psykisk og fysisk handicappede. Efter 4 år, d. 1/6-2018, startede jeg igen op som privat børnepasser.
Sideløbende med mit arbejde har jeg taget en ledelsesuddannelse og løbende tager jeg forskellige faglige, relevante kurser, for hele tiden at udvikle mig.
Jeg har to børn; Michelle på 27 år og Patrick på 22 år, som begge er flyttet hjemmefra.

Mit hjem er godkendt af Næstved Kommune til privat pasning og der føres tilsyn, anmeldt som uanmeldt, af den pædagogiske konsulent. Pasningsordningen er godkendt til 5 børn.

Kurser

Jeg har taget følgende kurser:

  •    PGU
  •    Hygiejne
  •    Førstehjælp
  •    Coaching og Konflikthåndtering
  •    Kommunikation i praksis
  •    De styrkede pædagogiske læreplaner
  •    Tidlig opsporing- børn i udsatte positioner
  •    TumlingeYoga