Hvem er vi

Daglig børnepasser

Jeg hedder Karina, jeg er 52 år og startede som privat børnepasser første gang d.1 /4 2000-15/9-2015.
Efter 15 år i branchen, trængte jeg til at prøve noget andet og arbejdede i en periode som handicaphjælper og pædagogmedhjælper på et bosted, for psykisk og fysisk handicappede. Efter 4 år, d. 1/6-2018, startede jeg igen op som privat børnepasser.
Sideløbende med mit arbejde har jeg taget en ledelsesuddannelse og løbende tager jeg forskellige faglige, relevante kurser, for hele tiden at udvikle mig.
Jeg har to børn; Michelle på 27 år og Patrick på 22 år, som begge er flyttet hjemmefra.

Mit hjem er godkendt af Næstved Kommune til privat pasning og der føres tilsyn, anmeldt som uanmeldt, af den pædagogiske konsulent. Pasningsordningen er godkendt til 5 børn.

Kurser

Jeg har taget følgende kurser:

 •    PGU
 •    Hygiejne
 •    Førstehjælp
 •    Coaching og Konflikthåndtering
 •    Kommunikation i praksis
 •    De styrkede pædagogiske læreplaner
 •    Tidlig opsporing- børn i udsatte positioner
 •    TumlingeYoga

 

Fast medhjælper

Jeg hedder Christina, jeg er 32 år og er ansat hos Karina som pædagogmedhjælper.

Jeg har arbejdet hos Karina fra 2012- 2015, hvor hun stoppede. Derefter har jeg arbejdet hos en anden privat børnepasser i 3 år mens Karina udfoldede sig i handicapverdenen. Da Karina startede op igen, tilbød hun mig jobbet tilbage. Jeg er godkendt af Næstved kommune og må passe op til 5 børn. Jeg tager forskellige kurser sammen med Karina.

Jeg arbejder mellem 10-15 timer om ugen.

Kurser

Jeg har taget følgende kurser:

 • Førstehjælp
 • De styrkede pædagogiske læreplaner
 • Tidlig opsporing- børn i udsatte positioner
 • TumlingeYoga