Vi tilbyder

Tryghed og trivsel

For mig er det vigtigt at jeres børn og I forældre føler jer trygge når i afleveres jeres barn. Barnet bliver afleveret til den samme person hverdag og vil være i de samme trygge faste omgivelser.

Jeg arbejder bevidst med anerkendende pædagogik. Jeg ser på barnets gode initiativer, bekræfter og anerkender børnenes følelse og styrker deres selvværd, ved selv at være smilende og imødekommende. Jeg lægger vægt på, at barnet skal føle sig, set og værdsat. Jeg skaber glæde og tryghed omkring os.

Jeg har fokus på børnene og deres unikke personligheder, men vil samtidig udfordre dem med henblik på læreplanerne, som handler om krop og bevægelse, sproglig udvikling, barnets alsidige personlige udvikling og sociale kompetencer, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier.

Lærerplaner

Jeg arbejder ud fra de 6 Temaer i Læreplanerne

Alsidig personlig udvikling
Sociale kompetencer
Krop og bevægelse
Sprog
Natur og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs hele læreplanen her